Migracje do chmury

Migracje do chmury

JAKIE PROGRAMY I USŁUGI MOŻEMY PRZENIEŚĆ NA CHMURĘ?

Do chmury obliczeniowej możemy przenieść praktycznie każdy program i usługę.

Oferujemy doradztwo w zakresie wypracowywania indywidualnych strategii migracji oraz dobór narzędzi informatycznych uzależnionych od specyfiki działania przedsiębiorstwa i indywidualnych wymagań klienta.

poczta e-mail w tym Exchange strony intranetowe systemy CRM systemy ERP systemy produkcyjne systemy Active Directory systemy współdzielenia plików serwery wydruku systemy obliczeniowe