Audyt telekomunikacyjny

Audyt telekomunikacyjny

Tanie połączenia? Tanie abonamenty? Czy można dzwonić taniej niż dzwonimy?

Duża konkurencja na rynku telekomunikacyjnym, dynamicznie zmieniające się oferty operatorów niejednokrotnie sprawiają przedsiębiorstwom problemy w dokonaniu analizy wszystkich ofert dostępnych na rynku i wyborze tej właściwej z punktu widzenia struktury firmy i systemu telekomunikacyjnego.

Wiedząc jak ważna dla osiągnięcia sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw jest telekomunikacja i jak duże znaczenie dla firmy ma optymalizacja udziału kosztów związanych z telekomunikacją, proponujemy Państwu pomoc w optymalnym wyborze rozwiązań pozwalających obniżyć koszty usług telekomunikacyjnych przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości.

Oferujemy audyt telekomunikacyjny, który opiera się na dokładnej analizie dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych oraz analizie całej struktury telekomunikacyjnej firmy obejmującej takie aspekty jak:

* przyjęte umowy i taryfy
* czas prowadzonych rozmów
* strukturę ruchu
* rozwiązania w zakresie transmisji danych
* ocena stanu technicznego infrastruktury
* ocena bieżących rozwiązań systemowych

W ramach usługi audytu telekomunikacyjnego oferujemy pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta i wskazujemy możliwości dokonania znaczącej redukcji kosztów ponoszonych za usługi telekomunikacyjne.

Zdając sobie sprawę z wagi informacji przetwarzanych w trakcie procesu audytu, zobowiązujemy się do całkowitej tajemnicy. Dostęp do danych źródłowych klienta ma tylko zespół bezpośrednio zaangażowany w proces audytu.

Tanie połączenia??? Tanie abonamenty??? Czy można dzwonić taniej niż dzwonimy???

Koszt audytu to

* dwukrotna wartość faktycznych oszczędności miesięcznych
* nie mniej niż 100zł netto 122zl brutto

Zadzwoń sprawdź, w przypadku gdy nasi audytorzy nie znajdą oszczędności nie obciążymy cię kosztami audytu. Oferta dedykowana tylko i wyłącznie dla firm.